Chèn hình ảnh chìm trong word

1. Các bạn có thể theo dõi video hoặc hình ảnh minh họa phía dưới để thực hiện chèn hình ảnh, con dấu, chữ ký và văn bản word để tiện cho công việc nhé.

Chúc các bạn thành công! Thực hiện trên Excel : http://www.zelola.com/tin-tuc/blog-tin-tuc/chen-dau-hinh-anh-excel

Chen hinh anh chìm trong word
Chen hinh anh sau chu trong word

Chèn hình ảnh sau chữ trong word, chèn con dấu trong word, chỉnh sửa con dấu trong word, chỉnh sửa hình ảnh chìm trong word