Đấu thầu và các thủ tục trong đấu thầu

Hệ thống luật đấu thầu, trình tự thầu bè từ khi có chủ trương đến hết

giày da nam zelola

Sau đây Zelola xin trình bày bài bản về đấu thầu và các quy định liên quan trong đấu thầu. Đây là những quy định mới nhất cho đến thời điểm hiện tại, mời các bạn tham khảo.

1. Đấu thầu cơ bản

Đấu thầu cơ bản.pptx

2. Đấu thầu nâng cao chuyên ngành

Trong bài Quy trình và thủ tục đấu thầu cơ bản mình đã giới thiệu và cập nhật đầy đủ các thông tin liên quan đến đấu thầu. Trong bài Quy trình và thủ tục đấu thầu nâng cao này mình sẽ đi sâu hơn về các bước thực hiện trước đấu thầu và các bước chuyên sâu trong đấu thầu ngành y tế. Các bạn xem slide nếu cần bản gốc cứ comment mình gửi slide gốc.

- Chuyên đề 1: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Chuyên đề 2: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

- Chuyên đề 3: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Xây lắp

- Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu tư vấn

- Chuyên đề 5: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu phi tư vấn

- Chuyên đề 6: Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc

Đấu thầu nâng cao.pptx