Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Wearhealth kết nối đồng hồ thông minh

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ thông minh H8 và phần mềm Wearhealth chi tiết có video cụ thể.

Lưu ý: Bật bluetooth điện thoại nhưng không kết nối trực tiếp, chỉ được kết nối qua phần mềm Wearhealth.