Hướng dẫn sử dụng ứng dụng fitcloudpro kết nối đồng hồ thông minh

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ thông minh ELF2 - Lemfo V52 và phần mềm FitcloudPro chi tiết có video cụ thể.

Lưu ý mẫu đồng hồ làm ví dụ trong video có thể khác với đồng hồ bạn đang sử dụng, tuy nhiên cách sử dụng và cài đặt ứng dụng sẽ là như nhau với các đồng hồ có mã nêu ở trên.